پشتیبانی

تیم پشتیبانی مرکزآموزش پمپ ایران

انتقادات و پیشنهادات

برای ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود بر روی ” ایجاد تیکت جدید ” کلیک نمایید. تیم پشتیبانی مرکز آموزش پمپ ایران از هر گونه نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما بازدید کننده و کاربر گرامی استقبال می نماید و تمامی تلاش خود را در جهت ارضای نیازمندیهای شما می کند.

بدیهی است انتقادات و پیشنهادات شما چراغ راه ما در مرکز اموزش پمپ ایران بوده و در تهیه و تولید محتوا و محصولات آتی نصب العین ما قرار خواهد گرفت.

شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را در بخشهای واحد فروش، واحد مشاوره، واحد کنترل کیفیت، واحد آموزش و مدیریت مرکز برای ما ارسال نمایید. لطفا در ارسال تیکت پشتیبانی دسته بندی های فوق را در نظر بگیرید.

منتظرتان هستیم.

[wp_support_plus]

جدیدترین داستانها از صنعت پمپهای سانتریفوژ