ثبت نام در دوره پمپهای سانتریفوژ

دانشجویان گرامی و مهندسان عزیز

مرکز آموزش پمپ ایران محلی برای آموزش پمپهای سانتریفوژ و محلی برای تجهیز شما به دانش و تجربه در زمینه پمپهای سانتریفوژ

ثبت نام آموزش پمپهای سانتریفوژ

تبریک

تا ثبت نام در دوره آموزشی رایگان و غیر حضوری مبانی پمپهای سانتریفوژ  فقط چندثانیه مانده است…

با ما همراه باشید…

ما را بیشتر بشناسید.