پمپهای مستغرق فاضلابی

انواع پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی

انواع پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی

در ادامه مبحث انواع پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی به معرفی پروانه های دوکاناله و پروانه های سه و یا چهار کاناله می پردازیم و آنگاه به معرفی پروانه های گردابی خواهیم پرداخت و در انتها انواع پروانه های خاص را مرور خواهیم نمود. پروانه های دوکاناله یکی از ایرادات پروانه های دوکاناله این است که ممکن است الیاف بلند موجود در پساب و یا فاضلاب داخل هر دو کانال پروانه شده و به لبه های پره ها گیر کنند و [...]

پروانه های پمپهای مستغرق فاضلابی

مدلهای پروانه در پمپهای مستغرق فاضلابی

انواع متفاوت شکل پروانه ها در پمپهای مستغرق فاضلابی پمپهای مستغرق فاضلابی با توجه به موارد استفاده گوناگونی که دارند دارای پروانه هایی با طرحهای خاص می باشند تا از انسداد پروانه جلوگیری شود. انواع پروانه های این دسته از پمپها عبارتند از:راهگاه آزاد پروانه های تک کاناله پروانه های دو کاناله پروانه های گردابیبرای اطلاعات بیشتر درین مورد این مقاله را بخوانید. راهگاه آزاد مفهوم راهگاه آزاد (Free Passage) یکی از مفاهیم بسیار مهمی است که در ارتباط با پمپهای مستغرق فاضلابی مطرح می شود. [...]

اجزای پمپهای مستغرق فاضلابی

اجزای پمپهای مستغرق فاضلابی

اجزای پمپهای مستغرق فاضلابی می توان ادعا کرد که پمپهای مستغرق فاضلابی چندان تفاوتی در اجزا و طراحی های مشابه نداشته و عمده ترین عامل تفاوت در محصولات سازندگان مختلف به کیفیت تولید محصول، استفاده از متریال با کیفیتهای مختلف و مونتاژ می باشد. اجزای اصلی پمپهای مستغرق فاضلابی عبارتند از:پوسته محور یا شفت نشت بنددر ادامه در خصوص هر یک ازین اجزای اصلی و ملاحظات طراحی آنها صحبت خواهیم کرد. پوسته در پمپهای مستغرق فاضلابی از پوسته برای جمع آوری ، هدایت و [...]

پمپهای مستغرق فاضلابی

پمپهای مستغرق فاضلابی

معرفی پمپهای مستغرق فاضلابی پمپهای مستغرق فاضلابی دسته ای دیگر از خانواده پمپهای سانتریفوژ می باشند. این پمپها به دلیل مستغرق بودن در سیال سرویس معمولا مشکلات ناشی ار بروز کاویتاسیون ندارند. همچنین این پمپها نیاز به هواگیری (Priming) نیز ندارند. این پمپها را در صنعت با نامهایی همچون پمپهای لجن کش، پمپهای کف کش و یا پمپهای شناور فاضلابی نیز می شناسند. نحوه عملکرد این پمپها از قسمت انتهایی خود  مکش سیال سرویس را انجام می دهند. محور پمپ و موتور [...]