پمپهای اسلاری

سرعت حد

سرعت حد ته نشینی در رژیم های اسلاری

سرعت حد ته نشینی معمولا اسلاری هایی که شامل ذرات جامد ریز و نرم کوچک تر از 50 میکرون هستند اغلب به عنوان اسلاریهایی که همگن هستند(+) در نظر گرفته می شوند و در نتیجه ملاحظات مربوط به ته نشینی(+) در آنها در نظر گرفته نمی شود. اما در غلظت های بالا این اسلاریها اغلب رفتار و خواص غیر نیوتونی(+)  داشته و لازم است برای انتخاب پمپ مناسب و پارامترهای سیستم توجه ویژه ای به آنها نمود. اسلاریهایی که شامل ذرات [...]

پمپهای اسلاری

نکات تکمیلی در پمپهای اسلاری

اسلاری های همگن: در اسلاریهای همگن (+)  تمام ذرات جامد از 50 میکرون (+) کوچکترند و اگر غلظت به قدر کافی پایین باشد Hf مانند آب تمیز شده محاسبه شده و روابط تجربی آن مانند طبقه A از اسلاریهای ناهمگن خواهد بود. اگر غلظت به اندازه کافی زیاد باشد منحنی تنش تسلیم اسلاری تاثیر زیادی بر مقدار Hf می گذارد. در این موارد اسلاریهای همگن با غلظت بالا باید با سازندگان پمپ مشورت کرد.( مطالعه بیشتر) اسلاریهای ناهمگن: طبقه A: تمام ذرات جامد [...]

راه اندازی و متریال پمپهای روغن

راه اندازی و متریال پمپهای روغن داغ

در درسهای گذشته درباره پمپهای روغن داغ مقدمه ای گفتیم و سپس به ویژگیهای این دسته از پمپها پرداختیم. اکنون میخواهم درباره راه اندازی و متریال پمپهای روغن داغ صحبت کنیم. ابتدا بحث را با راه اندازی پمپهای روغن داغ آغاز می کنیم. برای مطالعات بیشتر در مورد پمپهای روغن داغ این مقاله را بخوانید. قبل از راه اندازی این دسته از پمپها باید حلزونی را با روغن پر کرده و همزمان محور پمپ را به آرامی و با دست [...]

انتخاب پمپهای اسلاری

انتخاب پمپ اسلاری(2)

در قسمت اول انتخاب پمپهای اسلاری درباره عواملی همچون تعیین دبی، تعیین هد استاتیکی، تعیین ضرایب اصلاح هد و … صحبت نمودیم. در ادامه در خصوص سایر شرایط انتخاب پمپهای اسلاری صحبت می نماییم. پمپاژ کف: منظور از کف در جریانات اسلاری عبارت است از اسلاری به علاوه حباب. دبی واقعی کف می تواند با دبی اسلاری بدون حباب متفاوت باشد. فاکتور کف برای کف های ناپایدار و ضعیف 150% و برای کف های بسیار سرسخت و قوی 500% می باشد. برای [...]

انتخاب پمپهای اسلاری

انتخاب پمپهای اسلاری

یکی از مباحث مهم و کلیدی در زمینه هر نوع پمپی بحث انتخاب پمپ مناسب است و طبیعتا ما درینجا درخصوص انتخاب پمپ اسلاری مناسب صحبت خواهیم نمود. برای انتخاب درست یک پمپ باید سرفصلهای زیر را تعیین و انتخاب نماییم. الف) تعیین دبی ما در درس انتخاب متریال پمپهای اسلاری گفتیم که دبی پمپاژ به وسیله تناسب بین 3 فاکتور زیر حاصل می شود:وزن مخصوص ذرات جامد تناژ ذرات جامدی که باید پمپاژ شوند. غلظت مواد جامد داخل مخلوط اسلاری.بنابراین ما برای [...]

نشت بندی

نشت بندی پمپهای اسلاری

بعد از درسهای گذشته که در مورد مطالب گوناگون پمپهای اسلاری صحبت نمودیم درین درس به طور مجزا درباره نشت بندی این پمپها صحبت می کنیم. نشت بندها یکی از مهم ترین اجزای مکانیکی پمپهای اسلاری می باشند و باید به درستی انتخاب شوند. در پمپهای اسلاری از سه نوع نشت بند استفاده می شود:نشت بندهای گریز از مرکز ( دینامیکی ) نشت بندی نوار گرافیتی نشت بند مکانیکی نشت بندهای گریز از مرکز نشت بندهای گریز از مرکز یک نشت بند دینامیکی و [...]

طراحی هیدرولیکی پمپهای اسلاری

طراحی هیدرولیکی پمپهای اسلاری

برای طراحی هیدرولیکی پمپهای اسلاری باید در مورد پارامترهایی مانند دبی، طول مسیر لوله کشی،هد استاتیکی مورد نیاز، سایز لوله و منحنی های عملکرد این پمپها بیشتر بدانیم. دبی قبل از تعیین و محاسبه هرکدام از پارامترهای سیستم پمپاژ اسلاری باید حجم دقیق اسلاری قابل پمپاژ مشخص گردد. بدون دانستن حجم دقیق مورد نیاز غیر ممکن است که محاسبات مربوط به سیستم پمپاژ به درستی حل شود. برای پمپاژ اسلاری دبی پمپاژ به وسیله تناسب بین سه فاکتور زیر به دست [...]

خصوصیات اسلاری

خصوصیات اسلاری

ما تاکنون برای شما مقدمه ای درباره پمپهای اسلاری و اجزای این پمپها و انتخاب متریال مناسب برای این دسته از پمپها را گفتیم. در این قسمت می خواهیم تا حدودی در مورد خصوصیات اسلاری صحبت کنیم. این بخش در فهم مبحث پمپهای اسلاری بسیار مهم است و پایه مطالب بعدی درباره این پمپها خواهد بود. در مورد خصوصیات اسلاری باید موارد زیر را در نظر بگیریم:سایش خوردگی فیزیکی خوردگی شیمیایی غلظت مواد جامد سایش سایش زمانی رخ می دهد که ذرات سخت در مقابل [...]

انتخاب متریال در پمپهای اسلاری

انتخاب متریال در پمپهای اسلاری

در مباحث قبلی در خصوص مقدمه پمپهای اسلاری و اجزای پمپهای اسلاری صحبت نمودیم. اکنون می خواهیم در خصوص محدوده کاربرد این دسته از پمپها و نیز انتخاب متریال پمپهای اسلاری صحبت نماییم. محدوده کارکرد پمپهای اسلاری از پمپهای اسلاری به طور وسیعی در صنایع معدنی استفاده می شود. صنعتی که اغلب کارخانجات آن از فرایند جدایش خیس (Wet Separation System) استفاده می کنند. در این فرایند معمولا حجم عظیمی از اسلاری را در فرایندهای خود جابجا می کنند. از پمپهای اسلاری [...]

اجزای پمپهای اسلاری

اجزای پمپهای اسلاری

در جلسه مقدمه پمپهای اسلاری درباره لیست  مطالبی که درین بخش ارائه می گردد، همچنین تعریف جریان اسلاری صحبت نمودیم و اسلاری ها را به دو دسته “اشباع شده” و ” اشباع نشده” تقسیم نمودیم و سپس در مورد نوع پمپهای مورد استفاده در جریانات اسلاری صحبت کردیم. اجزای پمپهای اسلاری پمپهای اسلاری دارای اجزای اصلی و متعددی به شرح زیر می باشند: پروانه ها: اصلی ترین قطعه دورانی پمپ بوده و به طور معمول دارای پره هایی(Vane) است که نیروی گریز [...]