پمپهای روغن داغ

ویژگیهای پمپهای روغن داغ

ویژگیهای پمپهای روغن داغ

در درس قبلی به بیان مقدمه ای در مورد پمپهای روغن داغ(Hot Oil Pumps) پرداختیم و در مورد کاربردهای مختلف این دسته از پمپها صحبت نمودیم.( برای مرور برخی از ویژگیهای پمپهای روغن داغ این کاتالوگ را بخوانید) اکنون قصد داریم به ساختمان این دسته از پمپها پرداخته و در انتهای این درس محدوده کاری پمپهای روغن داغ را از لحاظ دما و فشار بیان نماییم. ساختمان این دسته از پمپها معمولا به صورت افقی (Horizontal) و یک مرحله ای [...]

پمپهای روغن داغ

پمپهای روغن داغ- مقدمه

پمپهای روغن داغ (Hot Oil Pump) از پمپهایی هستند که به وفور در صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. درین درس به صورت مقدمه توضیحاتی مختصری درباره انواع این پمپها و کاربردهایشان می دهیم تا شما را بیشتر با آنها آشنا نماییم. سپس در ادامه سلسله دروس مرتبط با این دسته از پمپها به موارد زیر می پردازیم:ساختمان و اجزای پمپ hot oil خصوصیات هیدرولیکی و محدوده عملکرداکنون به بیان مقدمه ای بر پمپهای Hot Oil [...]