پمپهای دیسکی

قابلیت پمپهای دیسکی در پمپاژ

قابلیتهای پمپ دیسکی در پمپاژ

قابلیت پمپ دیسکی در پمپاژ این دسته از پمپها قابلیت پمپاژ انواع سیالات زیر را دارند:سیالات با ویسکوزیته بالااز آنجایی که مکانیزم پمپهای دیسکی بر اساس اصطکاک و نیروی لزجت است لذا هرچه مقدار ویسکوزیته سیال بالاتر باشد بازدهی پمپ                    بالاتر خواهد بود. پمپهای دیسکی سیالاتی همچون لجن، قیر، ملاس، گل حفاری و آسفالت را با ویسکوزیته هایی در حد چندهزار سانتی پوز                را [...]

اصول کارکرد پمپهای دیسکی

اصول کارکرد پمپهای دیسکی

اصول کارکرد پمپهای دیسکی اصول کارکرد پمپهای دیسکی تا اندازه ای منحصر به فرد و متفاوت از اصول عملکرد پمپهای سانتریفوژ و جابجایی مثبت می باشد. مکانیزم پمپاژ پمپهای دیسکی Discpac نامیده می شود که عبارت است از مجموعه ای از دیسک های موازی با فواصل مساوی. سیال سرویس از طریق دهانه مرکزی پمپ وارد می شود و در فضای بین دیسکهای موازی دوار محبوس می شود. در اثر چرخش دیسکها گرادیان سرعت و فشار ایجاد می کند. سیال پس از [...]

تاریخچه پمپهای دیسکی

تاریخچه پمپهای دیسکی

معرفی پمپهای دیسکی پمپاژ سیالات با ویسکوزیته خیلی بالا و ساینده و نیز سیالاتی که حاوی مقدار زیادی ذرات جامد هستند با مشکلات فراوانی موجود می باشد. هنگام پمپاژ این سیالات هزینه های زیادی صرف نگهداری و تعمیر خرابی های ناشی از سایش می شود. علاوه بر این باید خسارت اتلاف محصول در زمان خرابی پمپ و توقف خط تولید را نیز در نظر گرفت. در چنین شرایطی استفاده از فناوری های پمپهای دیسکی این مشکلات را تا حد زیادی [...]