داستانهایی از دنیای پمپهای سانتریفوژ

از امام علی(ع) نقل کرده اند که تجربه( همون case study پمپهای سانتریفوژ) بزرگترین استاد است. فلذا نمی توان ادعا نمود که به آموزش پمپهای سانتریفوژ می پردازیم و خاطرات واقعی و ارزشمند از تعمیرات پمپها را نقل قول نمی کنیم و چه کسانی برای نقل قول بهتر از کارشناسان و مهندسان تعمیرات ماشینری که در تمامی پالایشگاهها و پتروشیمی ها و … نقشی بی بدیل و یکتارا دارند.

آموزش پمپهای سانتریفوژ

مجموعه خاطرات نقل شده درین بخش از زبان افراد کارگاه تعمیرات ماشینری پالایشگاه های بزرگ کشورمان و نیز متخصصان تجهیزات دوار در ادارات مهندسی (شرکتهای مشاور، پیمانکار و….) نقل قول شده است. تجربیاتی مشکل که با صرف هزینه، زمان و انرژی زیاد به دست آمده اند و آگاهی ازین موارد علاوه بر کمک به طراحی و انتخاب بهینه پمپها می تواند در جلوگیری از اشتباهات و خطاهای مشابه به ما مدد رساند.

ضمنا یادآور می شویم که تعمیرات ماشینری در اقصی نقاط جهان از مشاغل پولساز صنعتی است که با جستجویی ساده در اینترنت می توان متوجه تفاوت دستمزد این رشته با سایر رشته های مهندسی گردید.

شاید دوستان تجربه کرده باشند که اگر مشکلی با صرف زمان و با دقت و موشکافی زیاد شناسایی و برطرف شود انرژی و شعف زیادی به شما تزریق می کند که واقعا از لحظه های ماندگار در زندگی یک مهندس ماشینری می باشد. خدا قسمت کند. بنابراین این مجموعه همانند آلبوم خاطراتی است که به ثبت این لحظات برجسته می پردازد.

امیدوارم سایر دوستان و اساتید بزرگوار نیز تجربه های خود را در اختیار ما در مرکز آموزش پمپ ایران بگذارند تا بتوانیم علاوه بر آموزش و یادگیری بیشتر در تعالی مهندسی تجهیزات دوار کوشاتر باشیم.